Misc.‎ > ‎

Đồng Phục (Uniforms)

Xin mua đồng phục trên internet hoạc tại văn phòng TNTT:
Uniforms may be purchased online at the TNTT e-store or at:

Văn Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể
7711 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92841
(Trong khu Phở Kim Ngân, góc đường Garden Grove và Hoover)

Office Hours: M-F, 10AM-4PM
Contacts: Tr. Hồng Vân
(714) 901- 2395
vanphong@tntt.org


Văn Phòng TNTTComments