Announcements


Doan Camp

posted Mar 9, 2018, 8:16 PM by Mary Nguyễn

Sau đây là thay đổi của trương trình sinh hoạt:

 

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ không có sinh hoạt vào:

-Ngày 11 tháng 3 năm 2018 - cắm trại huấn luyện huynh trưởng

-Ngày 13 tháng 5 năm 2018 – Mother’s day

 

Cắm trại đoàn đã được thay đổi vào ngày 13-15 tháng 4 năm 2018 tại Prado Regional Park. 
Ngày cuối để nộp đơn xin phép là chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018 tại giờ sinh hoạt. 

TNTT áo lạnh order

posted Jan 7, 2018, 9:09 AM by Mary Nguyễn

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có bán áo lạnh với giá $30, thời hạn để nộp đơn đặt áo là Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng năm 2018.  

TNTT buổi trượt băng 1/12/18

posted Jan 7, 2018, 9:08 AM by Mary Nguyễn   [ updated Jan 7, 2018, 9:14 AM ]

Ngành Thiếu Nhi sẽ có buổi trượt băng vào thứ sáu ngày 12 tháng Giêng năm 2018 lúc 6 giờ chiều tại Westmister Ice Skating 
Rinck cho các em thiều nhi mỗi ngành và phụ huynh để chung vui. Lệ phí là $15 cho một người và sẽ bao gồm vé vào cửa, giày 
trượt bang và thức ăn. Hạn chót để nộp dơn xin phép là ngày chủ nhật ngày 7 tháng Giêng năm 2018. 
Ghi danh giữa năm 2018

posted Jan 7, 2018, 9:06 AM by Mary Nguyễn   [ updated Jan 7, 2018, 9:15 AM ]

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có ghi danh giữa năm. Đây là đơn ghi danh qua trang mạng. Xin quý phụ huynh theo từng bước một, mỗi điều ghi ở dưới đây. Xin giúp chúng con chuyển tin này cho bất cứ ai muốn ghi danh vào Thiếu Nhi. (Please pass this message to anyone who would like to join TNTT).

1. Xin quý phụ huynh điền cái đơn. 
2. Gặp các HT để xác nhận đơn và đóng tiền vào ngày đăng ký.

1/7 lúc 1-3:30pm (trong sân trường học)
1/14 lúc 1-3:30pm (trong sân trường học)

Lệ phí năm nay là $35 một em.


https://docs.google.com/forms/d/1WT8wuk0DZczVGwt6LkqkWM-MvPFsTBR4K24mShpV-d8/edit#responses

No TNTT on Dec. 24th and 31st

posted Dec 16, 2017, 11:12 AM by Mary Nguyễn   [ updated Dec 16, 2017, 11:16 AM ]

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghĩ sinh hoạt vào ngày 24 & ngày 31 tháng 12 năm 2017 cho Lể Giáng Sinh và năm mới.

November 2018 Schedule

posted Nov 14, 2017, 7:22 AM by Mary Nguyễn

TNTT sẽ có sinh hoạt vào ngày 11/19 nhưng sẽ nghĩ sinh hoat vào ngày 11/26 cho Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Lễ Tạ Ơn. 

TDDT Camp Permission Slip Due 11/5

posted Oct 27, 2017, 7:00 PM by Mary Nguyễn

Đây là đơn ghi danh cho Sa Mạc SÔLÔMÔN IX: Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng Đội Phó. Hạn chót ghi danh là Chủ Nhật November 5th, 2017

TNTT on 10/29

posted Oct 27, 2017, 6:57 PM by Mary Nguyễn

There will be TNTT sinh hoat this Sunday, October 29th. 

Change in TDDT Camp Date

posted Oct 19, 2017, 8:03 PM by Mary Nguyễn

Do vụ cháy rừng gần đây, trại Tông Đồ Đội Trưởng sẽ thay đổi đến ngày 10-12 tháng 11 năm 2017 tại El Dorado Park và sẽ không có trại vào ngày 27-29 tháng 10 năm 2017 nữa. Đơn xin phép mới sẽ được gởi ra sau. 

Chúng con chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này.

No TNTT on 9/24/17

posted Sep 24, 2017, 9:28 AM by Mary Nguyễn

There will be no TNTT on Sunday, 9/24/17 due to the Fiesta. Please enjoy time with your family at the parish Fiesta! 

1-10 of 64