Welcome to Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể St. Polycarp


Recent Announcements

 • November 2018 Schedule TNTT sẽ có sinh hoạt vào ngày 11/19 nhưng sẽ nghĩ sinh hoat vào ngày 11/26 cho Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Lễ Tạ ...
  Posted Nov 14, 2017, 7:22 AM by Mary Nguyễn
 • TDDT Camp Permission Slip Due 11/5 Đây là đơn ghi danh cho Sa Mạc SÔLÔMÔN IX: Huấn Luyện Tông Đồ Đội Trưởng Đội Phó. Hạn chót ghi danh là Chủ Nhật November 5th, 2017
  Posted Oct 27, 2017, 7:00 PM by Mary Nguyễn
 • TNTT on 10/29 There will be TNTT sinh hoat this Sunday, October 29th. 
  Posted Oct 27, 2017, 6:57 PM by Mary Nguyễn
 • Change in TDDT Camp Date Do vụ cháy rừng gần đây, trại Tông Đồ Đội Trưởng sẽ thay đổi đến ngày 10-12 tháng 11 năm 2017 tại El Dorado Park và sẽ không có ...
  Posted Oct 19, 2017, 8:03 PM by Mary Nguyễn
 • No TNTT on 9/24/17 There will be no TNTT on Sunday, 9/24/17 due to the Fiesta. Please enjoy time with your family at the parish Fiesta! 
  Posted Sep 24, 2017, 9:28 AM by Mary Nguyễn
Showing posts 1 - 5 of 59. View more »

Upcoming Events

Holy Father's Intentions


TDDT 2016


Tet Trung Thu 2016

Tết 2015